T.C
IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1-Iğdır İl Özel İdaresi Makine Parkına ait aşağıda liste şeklinde verilen; Muhammen Satış Bedeli geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınırlar (araçlar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
                2-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda İl Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır.
3. İhaleye katılabilmek için
  1. Geçici Teminat. (Nakit teminatlar İl Özel İdaresinin Vakıfbank Iğdır Şubesindeki Geçici Teminat hesabına yatırılacaktır.)
  1. Nüfus cüzden fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden alınmış İkametgâh İlmühaberi.
  2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası. (varise e-mail adresi)
  3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
  4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
  5. Tüzel Kişi veya gerçek kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter Tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
  1. İhaleye ait Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Iğdır İl Özel İdaresi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
  2. Telefon veya faxla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  3. Her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. Satışı yapılacak olan araç ve iş makinalarında satış bedeli üzerine Maliye Bakanlığınca belirtilen oranlarda Kdv ayrıca eklenecektir.
  4. Alım ihalesini alacak olanlar söz konusu araç ve iş makinalarını en geç 15 gün içerisinde idarenin araç parkından teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim almadıkları takdirde idarece alınan geçici teminatlar irat kaydedilecek ve hiçbir hak talebinde bulunmayacaklardır.
           
Sıra No.
Plaka veya KHZ No.
Cinsi
Marka
Miktarı
KDV Hariç Muhammen Bedel (Tl)
Geçici Teminat %10 (TL)
İmal Yılı
İhale Tarihi
İhale Saati
1
95-21002
D-740A GREYDER
CHAMPİON
1 Ad.
60.000
6.000
1995
15.05.2018
11:00
2
89-47027
412B Motor Scraper
DRESSER
1 Ad.
30.000
3.000
1989
15.05.2018
11:00
3
76 AF 479
620 LHT Asfalt Distribütörü
BMC PROFESYONEL
1 Ad.
6.500
650
1997
15.05.2018
11:00
4
76 DE 352
Seyhan 125T Motosiklet
KANUNİ
1 Ad.
400
40
2011
15.05.2018
11:00
5
76 AF 500
4X4 GRAND CHER- OKE LİMİTEA JEEP
CHRYSLER
1 Ad.
25.000
2.500
1997
15.05.2018
11:00
6
76 DC 142
SORENTO 2,5 DSL- PREM OTOMOBİL
KİA SORENTO
1 Ad.
47.000
4.700
2007
15.05.2018
11:00
7
TANK 1
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 50 Tonluk
1 Ad.
1.800
180
 
15.05.2018
11:00
8
TANK 2
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 45 Tonluk
1 Ad.
1.500
150
 
15.05.2018
11:00
9
TANK 3
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 45 Tonluk
1 Ad.
1.500
150
 
15.05.2018
11:00
10
TANK 4
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 35 Tonluk
1 Ad.
1.100
110
 
15.05.2018
11:00
11
TANK 5
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 45 Tonluk
1 Ad.
1.500
150
 
15.05.2018
11:00
12
TANK 6
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 45 Tonluk
1 Ad.
1.500
150
 
15.05.2018
11:00
13
TANK 7
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 10 Tonluk
1 Ad.
300
30
 
15.05.2018
11:00
14
TANK 8
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 35 Tonluk
1 Ad.
1.100
110
 
15.05.2018
11:00
15
TANK 9
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 15 Tonluk
1 Ad.
500
50
 
15.05.2018
11:00
16
TANK 10
AKARYAKIT TANKI
Yaklaşık 13 Tonluk
1 Ad.
400
40
 
15.05.2018
11:00
 
 
Design by :E.GÜRCAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Iğdır İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
 
DR.SADIK AHMET CADDESİ-BAĞLAR MAH.HAYDAR ALİYEV PARKI KARŞISI NO:3/A / MERKEZ / IĞDIR / 76000